งานสัมมนา บรรยายและสาธิตนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัยยี่ห้อ Simplex เพื่อความปลอดภัยของอาคาร ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 29 มิ.ย 2018

งานสัมมนาบรรยายและสาธิตนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยยี่ห้อSimplex และมาตรฐาน NFPA72 จาก วสท. ณ โรงแรม สุโขทัย กรุงเทพฯ 6 มี.ค. 2018

งานสัมมนาบรรยายและสาธิตนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยยี่ห้อSimplex และอบรมมาตรฐาน NFPA72 จาก วสท. 17 ส.ค. 2016 ณ โรงแรม อนันตรา จ.กรุงเทพมหานคร