BY SECCOM

     กว่า 30 ปี ที่ “บริษัท เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด”  ได้เป็นผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ‘Simplex’ อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณฺ์และระบบป้องกัน แจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยชั้นนำของโลกจากประเทศ สหรัฐอเมริกา ที่มีมาตรฐาน NFPA 72 และ ULFM ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานของอาคารได้ดี โดย บริษัท เซ็คคอมฯ ได้ให้บริการ ดูแล จัดจำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษา รวมถึงบริการดูแลหลังการขาย มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

     โดยผลงานที่ผ่านมา เราได้ติดตั้งและดูแลระบบ รวมถึงบริการดูแลหลังการขาย ให้แก่หลากหลายอาคารขององค์กรณ์ชั้นนำในประเทศไทย กว่า 200 ระบบ  โดยยังได้รับความไว้วางใจการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน