การออกบูธจัดแสดงสินค้า งานสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) 17 – 18 ส.ค. 2018