งานสัมมนา บรรยายและสาธิตนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัยยี่ห้อ Simplex เพื่อความปลอดภัยของอาคาร ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 29 มิ.ย 2018