งานสัมมนาบรรยายและสาธิตนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยยี่ห้อSimplex และมาตรฐาน NFPA72 จาก วสท. ณ โรงแรม สุโขทัย กรุงเทพฯ 6 มี.ค. 2018