งานสัมมนาบรรยายและสาธิตนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยยี่ห้อSimplex และอบรมมาตรฐาน NFPA72 จาก วสท. 17 ส.ค. 2016 ณ โรงแรม อนันตรา จ.กรุงเทพมหานคร