การออกบูธจัดแสดงสินค้า งานสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) 9 – 12 ธ.ค. 2015